Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2018. augusztus 1. napjától)

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) tartalmazzák a Slow Products Kft. mint szolgáltató („Szolgáltató”) által árusított Slow Séta jegyek és SlowHow előadásjegyek megvásárlására és felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A webáruházban vásárló fogyasztók rendeléseik megküldésével elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Slow Products Kft.
Székhelye: 1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó
Ügyvezető: Krajcsó Nelli
E-mail: nelli@slowbudapest.com
Telefonszám: 06 30 443 71 33
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap címe: www.slowbudapest.com
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@slowbudapest.com; seta@slowbudapest.com; nelli@slowbudapest.com

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Termékek díja

A Slow Sétajegyek árai:

 • Felnőtt sétajegy: 3 800 Ft
 • Gyermek (14 éves kor alatti) jegy: 2 000 Ft
 • Felnőtt bérlet ára, 3 db flenőtt sétajegy egyszerre történő vásárlásakor: 10 500 Ft
 • Gyermek bérlet ára, 3 db gyermek sétajegy egyszerre történő vásárlásakor: 5 500 Ft

A SlowHow előadásjegy ára: 1 500 Ft

Az árak tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

A megrendelés menete

A termékek megvásárlására Megrendelőnek a slowbudapest.com honlapon nyílik lehetősége online bankkártyás fizetésen keresztül.

A bankkártyás fizetés esetén Megrendelő a vásárlási felületről átirányításra kerül az OTP Mobil Kft. SimplePay biztonságos fizetési weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. A bankkártyájának adatait a Slow Products Kft. semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak tudomására. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és  ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát.

A Slow Products Kft. pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

 • MasterCard;
 • Maestro;
 • Visa;
 • Visa Electron;
 • American Express

Átvétel menete

Sikeres vásárlás esetén a Megrendelő 4 db e-mailes visszaigazolást kap a Szolgáltatótól:

 1. e-mail: Megrendelés sikerességét és adatait tartalmazó e-mail a Slow Products Kft-től
 2. e-mail: Megvásárolt jegy(ek) pdf formátumban tartalmazó e-mail a Slow Products Kft-től
 3. e-mail: Fizetés sikerességét visszaigazoló e-mail az OTP Mobil Kft-től.
 4. e-mail: Vásárlásról kiállított számla a Számlázz.hu rendszeréből.

 

Termék felhasználása – Részvétel a Slow Séta és SlowHow programokon

A Megrendelő a jegyet kinyomtatott formában / mobiltelefonon megmutatva tudja felhasználni úgy, hogy elhozza azt magával a program helyszínére a megadott időpontban. A jegy(ek) névre szóló(ak), csak egyszer, a megadott időpontban és helyszínen használható(k) fel.

Fizetési és lemondási feltételek

A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, mely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik.

Az elállás vonatkozásában a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni, melynek értelmében Felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.

Adatkezelési szabályok

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok a https://slowbudapest.com/adatkezelesi-nyilatkozat/ oldalon érhetők el.

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Slow Products Kft. (1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó) által a slowbudapest.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a megrendelők részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a megrendelők védelme érdekében végzett fraud-monitoring.